Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
e-mail: opssompolno@wp.pl
ul. Gimnazjalna 2a
62-610 Sompolno
tel. 63 27-14-822

Aktualności

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących ruszyła 2 grudnia 2016

Wydatki na żywność stanowią jedną z najważniejszych pozycji w naszych domowych budżetach.  To podstawa egzystencji każdego człowieka. Jednakże nie każdego stać, aby stanąć przy kasie z koszykiem wypełnionym zakupami. Spory odsetek społeczeństwa korzysta z pomocy społecznej. I to właśnie do tej grupy ludzi skierowana jest pomoc, którą oferuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Bankiem Żywności. Pozyskana   żywność, np. od producentów i sieci handlowych, jest przekazywana  potrzebującym. Wspólnym celem jest między innymi wyrabianie nawyku racjonalnego gospodarowania żywnością i zapobieganie jej marnotrawieniu poprzez zagospodarowanie nadwyżek produkcyjnych czy towarów z kończącym się terminem przydatności.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie jest ośrodkiem, który od wielu lat systematycznie współpracuje i podejmuje się licznych działań z Bankiem Żywności w Koninie. Jak co roku rozpoczęto realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, którego celem jest wsparcie świadczone w postaci dostaw produktów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w naszej gminie. Pomoc kierowana jest   do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie i swojej rodzinie pełnowartościowych posiłków.

W Klubie Integracji Społecznej działającym w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej organizowane są warsztaty kulinarne. Ich celem jest utrwalanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym: samodzielne przygotowanie posiłków z produktów otrzymywanych w ramach Programu. Pokazywane są różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych. Tym samym jest to nauka przeciwdziałania marnowaniu żywności, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych.

20150929_110641

Warsztaty kulinarne – przygotowanie posiłków z produktów otrzymywanych z Banku Żywności.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie  wyda osobom najbardziej potrzebującym żywność, którą otrzymuje z Banku Żywności w Koninie. Wśród bogatego asortymentu towarów znajdują    się między innymi:

 • Makaron jajeczny
 • Ryż biały
 • Herbatniki
 • Mleko UHT
 • Groszek z marchewką
 • Fasola biała
 • Szynka drobiowa
 • Cukier biały
 • Olej rzepakowy

Poza Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje także inne produkty żywnościowe między innymi:

 • Sosy w płynie
 • Majonez
 • Jogurty
 • Keczup

W rozładunku przywożonych towarów pomagają mieszkańcy, podopieczni ośrodka. Przy większych dostawach można liczyć na pomoc i zaangażowanie  członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Sompolnie, którzy współpracują z ośrodkiem  od wielu lat, za co należą się serdeczne podziękowania.

Możliwość uzyskania pomocy warunkowana jest sytuacją dochodową. O żywność mogą ubiegać się osoby i rodziny, u których dochód netto na 1 osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego ( gospodarstwo domowe – jednoosobowe, w którym dochód maksymalnie wynosi 951,00 zł, gospodarstwo domowe –  wieloosobowe, w którym dochód na 1 osobę nie przekracza 771,00 zł ) oraz współwystępowanie jednej z przesłanek wynikających    z ustawy o pomocy społecznej,  między innymi: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych                      i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza  w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

W obecnej edycji Programu  żywność wydawana będzie w każdy wtorek i czwartek    od 15 listopada 2016 roku w Miejsko – Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Sompolnie przy ul. Gimnazjalnej 2a.

Na bieżąco przyjmowane są wnioski w ramach Programu. Ważne jest aby jak największa liczba osób znajdujących się w trudnej sytuacji otrzymała pomoc, dlatego osoby, które nie złożyły jeszcze dokumentów mogą nadal zgłaszać się do pracowników socjalnych danego rejonu w  siedzibie Miejsko – Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie.

 

 

dowiedz się więcej

...

Senior WIGOR aktywizuje seniorów

,,Senior – Wigor” to projekt którego celem strategicznym jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu terytorialnego.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie przystąpił do konkursu składając ofertę na dofinansowanie funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Sompolnie. Kwota otrzymanej dotacji wynosi 52 000 złotych i zostanie przeznaczona na adaptację do użytku nowych pomieszczeń oraz udział w kosztach bezpośrednich na utrzymanie Domu Dziennego Pobytu.

Zwiększona powierzchnia użytkowa Placówki umożliwi utworzenie pracowni artystycznej, w której będą prowadzone grupowe i indywidualne zajęcia terapeutyczne, sali rehabilitacyjnej dla 2 stanowisk, salki do ćwiczeń gimnastycznych, pomieszczenia dla pielęgniarki.

Adaptacja pomieszczeń na salę rehabilitacyjną i salę ćwiczeń zmotywuje seniorów do regularnych ćwiczeń i gimnastyki, a tym samym spowoduje, że zachowają oni dłuższą sprawność fizyczną oraz umysłową. Rehabilitacja geriatryczna zajmuje się nie tylko usprawnieniem chorego narządu, ale przy aktywnej współpracy zmierza do przywrócenia sprawności całego organizmu. Działania rehabilitacyjne oczywiście nie odmłodzą człowieka i go nie uzdrowią, ale odpowiednio prowadzone, długo i konsekwentnie, sprawią iż senior będzie mógł cieszyć się lepszą jakością życia.

DSC_0458 - Kopia

Zajęcia rehabilitacyjne

Zajęcia terapeutyczne wpłyną na rozwój i poszerzanie zainteresowań oraz posiadanych umiejętności. Przy okazji różnorodnych zajęć usprawniana jest motoryka mała.

Należy wspomnieć, że Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Sompolnie funkcjonuje od maja bieżącego roku. Placówka jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 25 osób starszych, samotnych, o zmniejszonej sprawności psychoruchowej. DDP zapewnia miejsce do godnego spędzania czasu, realizacji własnych umiejętności, wymiany doświadczeń. W Domu realizowane są różnorodne formy terapii. W doborze zajęć uwzględniane są indywidualne preferencje i zainteresowania naszych pensjonariuszy. Uczestnicy zajęć mają możliwość realizacji potrzeb rekreacyjnych, kulturowych, turystycznych m.in. poprzez wyjazdy na wycieczki, wspólną organizację i celebrację świąt oraz innych uroczystości, wspólny udział w imprezach kulturowych.

Dom Dziennego Pobytu jest wyposażony w podstawowe urządzenia i przedmioty, które służą utrzymaniu higieny osobistej – uczestnicy mogą wziąć kąpiel, wyprać odzież. Ponadto pracownicy Domu udzielają porad i wsparcia w codziennych trudnościach, pomagają w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych oraz w rozwiązywaniu problemów życiowych. Ważnym zadaniem placówki jest wzmacnianie i integrowanie naszych podopiecznych z własnymi rodzinami.

Na koniec warto wspomnieć, że powodem do dumy dla naszego Ośrodka jest fakt, iż tylko 4 gminy w Wielkopolsce otrzymały tego typu dofinansowanie na realizację założonych celów.

 

 

 

dowiedz się więcej

...

Projekty z Unii Europejskiej realizowane przez M-GOPS Sompolno

Ośrodki Pomocy Społecznej dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej, mogą realizować zadania i projekty, na które ich własne środki nie wystarczają.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie już od kilku lat wspomaga mieszkańców miasta i gminy w różnych dziedzinach życia, także z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej i może poszczycić się dużą absorpcją  środków unijnych. Pieniądze z Brukseli są wsparciem m. In. dla osób bezrobotnych, które chcą powrócić do aktywności na rynku pracy, dla osób starszych, które pragną aktywnie spędzić czas, a także dla wszystkich potrzebujących gdzie niezbędna jest pomoc asystenta rodziny czy opiekunki środowiskowej.  Całość ma na celu podniesienie poziomu życia mieszkańców miasta i gminy Sompolno. Jeden z  projektów rozpoczął  się właśnie tego lata, a kolejny ruszy z początkiem przyszłego roku.

Tegoroczny projekt  „Mapa reintegracji społeczno – zawodowej w gminie Sompolno” został najlepiej oceniony przez komisję konkursową i otrzymał najwyższą ilość punktów w województwie wielkopolskim. Skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych. Celem priorytetowym jest odbudowywanie i podtrzymywanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych oraz do samodzielnego zaistnienia na rynku pracy. Projekt realizowany będzie przez okres dwóch lat. W tym czasie wezmą w nim udział 72 osoby długotrwale bezrobotne. Każda z nich przejdzie trzymiesięczne szkolenie zawodowe oraz szereg zajęć socjoterapeutycznych podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe.

DSC_0050

 

 

 

 

Warsztaty florystyczne w ramach projektu MAPA REINTEGRACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ W GMINIE SOMPOLNO

 

DSC_0040

Szkolenie z logistyki magazynowej w ramach projektu MAPA REINTEGRACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ W GMINIE SOMPOLNO

 

W projekcie przewidziane są koszty, które pozwolą zatrudnić w ramach umowy stażowej na pełen etat wszystkich uczestników projektu. Można więc powiedzieć, że 72 osoby w okresie 2 lat znajdą zatrudnienie i zostaną za nich opłacone wszystkie składki ZUS. Wszelkie działania w ramach projektu mają na celu złagodzenie negatywnych skutków bezrobocia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,  na które narażone są osoby długotrwale bezrobotne. Pragniemy nadmienić, że ciągle są wolne miejsca dla osób chcących wziąć udział w projekcie. Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sompolnie

Drugi ze wspomnianych  projektów to „Lokalne Usługi Społeczne”, który będzie współrealizowany z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. Celem projektu jest ułatwienie dostępu oraz poszerzenie dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych ukierunkowanych na pracę z rodziną dysfunkcyjną oraz borykającą się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w tym poprawa funkcjonowania rodzin i działania profilaktyczne przeciwdziałające umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. Kolejne z zadań realizowanych dzięki przystąpieniu do współpracy to ułatwienie dostępu do trwałych oraz wysokiej jakości usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Umożliwiając pozostawienie osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych w lokalnej społeczności, zostaną sfinansowane dwa dodatkowe etaty dla  opiekunek środowiskowych oraz jeden etat asystenta rodziny.  Będzie to sporym dodatkowym wsparciem dla obecnej działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja tego projektu również będzie trwać dwa lata.

dowiedz się więcej

...

Podprogram 2016 24 listopada 2016

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 01.04.2016- 15.07.2017.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2016 – czerwiec 2017 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
  1. Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw artykułów spożywczych obejmuje: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet  z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.
  2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]
 2. Paczki będą wydawane osobom potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji.
 3. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 4. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 5. Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

 

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do:

Banku Żywności w Koninie

Następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL), takie jak:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Finansowane (obowiązkowe, realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS):

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania opisane w pkt. b) będą realizowane przez Bank Żywności w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Wytyczne na Podprogram 2016

EFEKTY ROKU 2015

 

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2015, który był realizowany w okresie maj 2015 – czerwiec 2016 do osób potrzebującym trafiły takie produkty jak mleko, ser podpuszczkowy, ser topiony, makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, kawa zbożowa, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym, cukier, olej rzepakowy.
 2. Pomoc żywnościowa trafiła do 674 osóbznajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 3. Wydaliśmy osobom potrzebującym ponad 43,92 tonżywności.
 4. W ramach Podprogramu 2015 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 4 warsztatów edukacyjnychw których wzięły udział 60 osób.

Rodzaje warsztatów:

 • Kulinarne – 4 spotkań, 60 uczestników
  POPŻ logotyp na stronę intrenetową
dowiedz się więcej

...

Inne programy 17 czerwca 2010

dowiedz się więcej

...

Programy z UE

dowiedz się więcej

...

NASZE PROGRAMY

dowiedz się więcej

...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij