Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
e-mail: opssompolno@wp.pl
ul. Gimnazjalna 2a
62-610 Sompolno
tel. 63 27-14-822

ASYSTENT RODZINNY

Asystent rodzinny – nowy obowiązek gmin

W połowie roku 2011 Rząd Polski przygotowuje wejście w życie ustawy o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej, w związku z tym nałożony będzie na samorządy obowiązek zatrudnienia na terenie gminy asystentów rodzinnych. Ustawa zakłada również przejęcie przez samorządy lokalne obowiązku sprawowania pieczy nad rodzinami zastępczymi spokrewnionymi.Przejęcie przez Ośrodki Pomocy Społecznej tego zadania będzie generowało znaczne  dodatkowe koszty. Praca asystenta rodzinnego polegać będzie na współpracy z rodzinami biologicznymi przeżywającymi problemy oraz spokrewnionymi rodzinami zastępczymi. Celem pracy asystenta będzie osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, króra umożliwi jej wychowywanie dzieci.Działania podejmowane na rzecz rodziny polegać będą na prowadzeniu poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielaniu informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe, udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Pomoc w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego. Współpracować będzie z zespołem interdyscyplinarnym w celu sporządzania planu pracy z rodziną, monitorować będzie funkcjonowanie rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, współpracować z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka lub placówką opiekuńczo wychowawczą, w krórej umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i sądem, udzielaniu pomocy rodzinom zastępczym spokrewnionym oraz pełnoletnim wychowankom opuszczającym te rodziny.

Dodano 29 kwietnia 2011

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij