Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
e-mail: opssompolno@wp.pl
ul. Gimnazjalna 2a
62-610 Sompolno
tel. 63 27-14-822

Dożywianie dzieci w szkołach

Dożywianie dzieci w szkołachNa dożywianie dzieci w szkołach w okresie od 1 stycznia 2010r do 30 czerwca 2010r Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie wydał kwotę 77.199,00zł. Z tej formy pomocy skorzystało średnio, miesięcznie 228 dzieci (w tym 156 dzieci z terenów wiejskich).
Nasz Ośrodek sfinansował w tym okresie 19.913 posiłków (z tego 14.490 pełnego obiadu, 3.769 jednego dania gorącego i 1.651 całodziennego wyżywienia).
Pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach może być przyznana tym rodzinom, które spełnią następujące warunki:
1) złożą wniosek w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sompolnie, ul. Gimnazjalna 2a (wniosek dostępny u pracownika socjalnego lub do pobrania w szkołach)
2) do wniosku zostaną dołączone dokumenty:
– dowód osobisty;
– dokumenty potwierdzające dochody netto członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
– zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, że posiada się status osoby bezrobotnej, (dot. osób bez zatrudnienia)
– opłacanie składki do KRUS- u za ostatni kwartał, jeżeli posiada się gospodarstwo rolne
3. przedstwiony dochód netto nie może przekraczać 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, tj.w przypadku dla: osoby samotnie gospodarującej715,50 zł netto; rodziny– kwoty 526,50 zł netto na osobę w rodzinie; przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 1-15 ustawy o pomocy społecznej (tj. : ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchdźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.)

Dodano 26 sierpnia 2010

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij