Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
e-mail: opssompolno@wp.pl
ul. Gimnazjalna 2a
62-610 Sompolno
tel. 63 27-14-822

Ekstra 100 zł na opiekę

Rodzice mający prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają dodatkowe 100 zł miesięcznie.Rodzice mający prawo do świadczenia pielęgnacyjnego niezaleznie od wieku dziecka otrzymują dodatkowe swiadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Wniosek nalezy złożyć w gminie do 31 maja. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających niektóre świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rzadowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała i rozporzadznie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub faktyczny opiekun dziecka ( opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca sie dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), majace w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do swiadczenia pielegnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – niezależnie od wieku dziecka, otrzymują dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc bedzie przyznawana na wniosek ww. osób.  Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujace świadczenie pielęgnacyjne, nie są objete rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporzadzenia, pomoc bedzie wypłacana w przyjetym w danej gminie terminie wypłty świadczenia pielęgnacyjnego. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ własciwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne ( w Gminie Sompolno upoważniony przez Burmistrza Miasta Sompolno kierownik ośrodka pomocy społecznej). Osoba majace ustalone prawo do swiadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do M-GOPS w Sompolnie wniosek o przyznanie pomocy ( nie został okreslony wzór takiego wniosku co oznacza,  że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony do 31 maja 2012 r. Osoby,  którym świadczenie pielegnacyjne za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2012 r. bedzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyc w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielegnacyjnego stała się ostateczna.  Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozporządzenia. Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporzadzeniem Rady Ministrów, przysługuje osoba mającym ustalone prawo do świadczenia pielegnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. Oznacza to, że za każdy ww. miesięcy, osobie mające za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, nalezy wypłacić 100 zł pomocy. W związku z faktem, że mozliwość składania wniosków została przewidziana do 31 maja 2012 r., pomoc przysługująca za miesiące poprzedzające złożenie wniosku bedzie wypłacana z wyrównaniem. Pomoc nie jest świadczeniem rodzinnym i nie powoduje zmiany podstawy opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujace świadczenie pielęgnacyjne.

Dodano 30 kwietnia 2012

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij