Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
e-mail: opssompolno@wp.pl
ul. Gimnazjalna 2a
62-610 Sompolno
tel. 63 27-14-822

Aktualności

Wdrożenie nowego modelu organizacyjnego w M-GOPS w Sompolnie 3 stycznia 2020

Zestawienie znaków Fundusze Europejskie Rzeczypospolita Polska Unia Europejska

W ramach POWER Działanie: 2.5 – Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta realizowany był projekt pod tytułem „Wdrożenie systemu usprawnień organizacyjnych w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sompolnie.” Projekt ten został zatwierdzony przez Radę Miejską w Sompolnie Uchwałą Nr XLVIII/353/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku i był realizowany do 30 listopada 2019 roku.

Zmiany wpłynęły na zwiększenie udziału w działaniach M-GOPS w Sompolnie pracy socjalnej oraz zwiększenie poziomu realizacji różnego rodzaju usług socjalnych, niezbędnych dla organizacyjnych działań socjalnych, a także usprawniły pracę pracowników socjalnych zarówno w wymiarze organizacyjnym jak i administracyjnym.

dowiedz się więcej

...

Wigilia dla samotnych 20 grudnia 2019

W niedzielę – 15 grudnia 2019 roku w sali OSP Sompolno odbyła się wigilia dla samotnych, której organizatorem był Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie. W tym roku uroczysta wieczerza została przygotowana dla 160 osób. Na uczestników tradycyjnie czekał opłatek, postny posiłek oraz wspólne kolędowanie.

Głównymi gospodarzami tej uroczystości byli: burmistrz miasta Sompolno – Roman Bednarek oraz kierownik MGOPS Sompolno – Tomasz Majewski. Na wieczerzy nie zabrakło również księdza Mateusza Kamińskiego z tutejszej parafii oraz radnego Andrzeja Prętnickiego.

Każdy z obecnych otrzymał symboliczny podarunek w postaci czekolady. Był on wyrazem szacunku i troski o drugiego człowieka, jaką każdy powinien okazywać w tym niezwykłym dniu, bo powtarzając za świętym Janem Pawłem II: Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Uroczysta i świąteczna atmosfera tego wydarzenia na pewno zapadnie nam na długo w pamięci i będzie stanowić bodziec do dalszego działania i realizacji kolejnych spotkań o podobnym charakterze.

dowiedz się więcej

...

Kiermasz Bożonarodzeniowy 11 grudnia 2019

W niedzielę – 8 grudnia w Sali OSP Sompolno miał miejsce Kiermasz Bożonarodzeniowy

w którym uczestnicy Domu Dziennego Pobytu Senior+ brali czynny udział. Prezentowaliśmy tam swoje stoisko, na którym można było zakupić wiele różnorodnych dekoracji świątecznych. Wszystkie dzieła zostały wykonane ręcznie w naszej pracowni plastycznej. Seniorzy uświetnili również to wydarzenie występem wokalnym, bo przy akompaniamencie gitary i akordeonu zabrzmiało kilka kolęd. Panowała ciepła, iście świąteczna atmosfera!

dowiedz się więcej

...

Mikołajki w DDP

Grudzień jest miesiącem obfitującym w tradycyjne uroczystości, dlatego też 6 grudnia uczestnicy Domu Dziennego Pobytu Senior+ obchodzili Mikołajki. Z tej okazji kierownik MGOPS w Sompolnie – Tomasz Majewski złożył seniorom serdeczne życzenia i wręczył słodkie upominki. W tym dniu odbyło się także dekorowanie świątecznego drzewka.

dowiedz się więcej

...

Nabór na stanowisko – asystent rodziny 6 grudnia 2019

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

ASYSTENT RODZINY

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2020 r.

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Szczegóły w załączniku.

Załącznik :

Nabór – Asystent rodziny

dowiedz się więcej

...

Sompoleński Kiermasz Bożonarodzeniowy 4 grudnia 2019

Już od kilku tygodni w Domu Dziennego Pobytu Senior+, który działa przy M-GOPS w Sompolnie, trwają przygotowania do Sompoleńskiego Kiermaszu Bożonarodzeniowego. Seniorzy przygotowują różnorodne dekoracje świąteczne: bombki, wianki, choinki, skrzaty i stroiki. Będą również pierniczki wypiekane w pracowni kulinarnej! Spotkajmy się przy naszym stoisku – 8 grudnia w Sali OSP Sompolno w godzinach od 10:30 do 16:00. Serdecznie zapraszamy!!!

dowiedz się więcej

...

95 urodziny Pani Władysławy

W poniedziałek w Domu Dziennego Pobytu odbyła się wyjątkowa uroczystość – 95 urodziny Pani Władysławy! Były życzenia, tort i gromkie „200 lat…” Przyjęcie było dla Jubilatki niespodzianką i przyniosło wiele radości i wzruszeń.
Pani Władzia urodziła się w 1924 roku w Siedliskach ( ówczesny powiat Koło). Tam spędziła wczesne dzieciństwo. Gdy wybuchła wojna została zmuszona do wykonywania pracy na rzecz niemieckiej rodziny. Przeżyła wiele traumatycznych chwil, które pamięta po dziś dzień. Później założyła rodzinę i wychowała czwórkę dzieci. Doczekała się ośmioro wnuków i czternaścioro prawnuków. Oprócz pracy zawodowej przez ponad 40 lat udzielała się społecznie. Prowadziła asystę w parafii Mąkolno, była przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich i udzielała się w zarządzie Kółek Rolniczych a przez jedną kadencję była też Radną Powiatową.
Pani Władzia jest osobą bardzo pogodną, stanowczą i obiektywnie patrzącą na świat. Jej receptą na długowieczność jest praca i ciągły kontakt z ludźmi. Wszystkiego co najlepsze Pani Władziu!

dowiedz się więcej

...

Dary dla polskich dzieci w Kazachstanie 2 grudnia 2019

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego w Lublinie i Fundacja Dla Rodaka z siedzibą w Olsztynie rozpoczęły akcję pt. Zabawka i wyprawka dla polskiego Orlęcia. Podjęte działania miały na celu zebranie zabawek i wyprawek szkolnych dla polskich dzieci w Kazachstanie. Akcja ma zwrócić uwagę polskiego społeczeństwa na los tych naszych rodaków, którzy wbrew swojej woli zostali zesłani w głąb Związku Sowieckiego.

Do akcji włączyła się również gmina Sompolno pod patronatem Burmistrza Romana Bednarka. Przez kilka dni mieszkańcy gminy Sompolno przynosili dary do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z ogromną przyjemnością możemy poinformować, że akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Hojność mieszkańców przerosła nasze oczekiwania i polskim dzieciom w Kazachstanie możemy przekazać wiele paczek z darami. Za okazane serce i zrozumienie bardzo dziękujemy.

dowiedz się więcej

...

Radzę sobie w pokonywaniu barier i trudności 28 listopada 2019

W Klubie Integracji Społecznej w Sompolnie, który działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowano cykl spotkań „Radzę sobie w pokonywaniu barier i trudności”. Jedno z nich poprowadziła  pani Nadiya Borovska pochodząca z Ukrainy.

Pani Nadiya przeprowadziła spotkanie integrująco – aktywizacyjne dla mieszkańców gminy Sompolno. Opowiadała o swoim życiu – jak pokonywała problemy, przeciwności w poszukiwaniu pracy w Polsce. Przedstawiła swoją drogę do osiągnięcia sukcesu w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, skąd pozyskała środki i jak wyglądały początki.

Uczestnicy spotkania byli poruszeni jej historią oraz zmotywowani do szukania własnej drogi w aktywizacji zawodowej. Spotkanie zakończyło się warsztatami kulinarnymi, w których uczestnicy uczyli sie lepienia pierogów w wersji ukraińskiej.

dowiedz się więcej

...

Dzień Pracownika Socjalnego – 21 listopada 25 listopada 2019

Święto pracowników socjalnych ustanowiono w Polsce w 1990 roku wraz z wejściem w życie Ustawy o pomocy społecznej, która całkowicie zreformowała pomoc społeczną w naszym kraju, przenosząc ją z zakładów pracy ZOZ-ów, do miast i gmin. Tu trzeba jednak zaznaczyć, że tradycja kształcenia pracowników socjalnych sięga w Polsce początków XX wieku. Początków’ tych można się dopatrywać w pierwszych kursach społecznych zorganizowanych w 1907 roku w Królestwie Polskim. W dziewięć lat później w Krakowie utworzono Wydział Pracy Społecznej przy wyższych kursach dla kobiet. W 1925 roku w Wolnej Wszechnicy Polskiej utworzono Studium Pracy Społeczno-Oświatowej. Początkowo kształcenie odbywało się w toku studiów podyplomowych. W 1936 roku rozpoczęto kształcenie na poziomie magisterskim w dziedzinie nauk pedagogicznych. W okresie od zakończenia II wojny światowej pomoc społeczna w Polsce i kształcenie pracowników socjalnych przechodziły różne koleje. W kraju socjalistycznym, gdzie ustrój zapewniał „szczęście i dobrobyt wszystkim obywatelom”, propagandzistom nie było na rękę rozwijanie tego zawodu, ponieważ z założenia nie było problemów społecznych.

Co możemy powiedzieć po 29 latach istnienia tego święta? Nasuwa się kilka refleksji. 7. trudem przebija się ono do świadomości społecznej, daleko temu świętu do Dnia Edukacji Narodowej. Przyczyny są dwie: z usług nauczycieli korzysta całe społeczeństwo, z usług pracownika socjalnego tylko niektórzy, najczęściej ci, którzy ze względu na trudne sytuacje ekonomiczno-społeczne korzystają ze wsparcia systemu pomocy społecznej. Druga przyczyna to ledwie kilkudziesięcioletnia historia zawodu pracownika socjalnego w porównaniu do kilkusetletniej tradycji zawodu nauczyciela. Zarówno jednak i nauczyciel i pracownik socjalny to funkcjonariusze publiczni, ponoszący z jednej strony określoną odpowiedzialność za swe czyny lecz z drugiej korzystający z ochrony przed naruszeniem nietykalności cielesnej, czynną napaścią, znieważeniem oraz wywieraniem wpływu na czynności służbowe. Do największych niebezpieczeństw w pracy tej grupy zawodowej należy wypalenie zawodowe objawiające się początkowo wykonywaniem czynności w sposób rutynowy, bez większej inwencji a w końcu zniechęceniem do wszystkiego co wiąże się z pomaganiem. Bez dobrze naładowanych psychicznych akumulatorów nie sposób prawidłowo funkcjonować wśród ludzi, którzy swoją teraźniejszość i przyszłość widzą w czarnych kolorach. Prawnie zagwarantowane 10 dni dodatkowego urlopu raz na dwa lata dla pracowników socjalnych pracujących w terenie ma pomóc w wyżej wymienionym doładowaniu. Pracownik socjalny nie jest w stanie na dłuższą metę osiągać znaczących sukcesów bez współpracy z innymi fachowcami i instytucjami- z psychologami, pedagogami szkolnymi, lekarzami, kuratorami sądowymi, doradcami zawodowymi. Każdy z nich jest elementem mapy zasobów, na którą trzeba ustawicznie spoglądać zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych dla danej rodziny. Niewątpliwe sukcesy pracowników socjalnych trudno się „sprzedają” i nic są medialne ponieważ są to sukcesy indywidualne, rozrzucone na terenie miasta i gminy a więc słabo widoczne. Wspomniana na początku Ustawa o pomocy społecznej nakazuje – i słusznie – chronić dobro osób korzystających z rozmaitych systemów wsparcia zakazując podawania do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej. Wymienione wyżej ograniczenia nie zniechęcają kolejnych adeptów pracy socjalnej do starania się o pracę w’ ośrodkach pomocy społecznej oraz w innych instytucjach gdzie mogą być zatrudnieni. W tych instytucjach nie pracuje się dla sukcesów głośnych jak okrzyki kibiców na stadionie. Dobro klientów pracowników’ socjalnych wykluwa się powoli, często w cierpieniu i milczeniu. To listopadowe święto stało się z biegiem lat świętem całej branży pomocy społecznej.

Z tej okazji odwiedzili nas Burmistrz Miasta Sompolno Roman Bednarek oraz Wiceburmistrz Joanna Raźniewska. Były kwiaty, słodkości i wiele ciepłych słów za co bardzo dziękujemy.

dowiedz się więcej

...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij