Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
e-mail: opssompolno@wp.pl
ul. Gimnazjalna 2a
62-610 Sompolno
tel. 63 27-14-822

Aktualności

Radzę sobie w pokonywaniu barier i trudności 28 listopada 2019

W Klubie Integracji Społecznej w Sompolnie, który działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zorganizowano cykl spotkań „Radzę sobie w pokonywaniu barier i trudności”. Jedno z nich poprowadziła  pani Nadiya Borovska pochodząca z Ukrainy.

Pani Nadiya przeprowadziła spotkanie integrująco – aktywizacyjne dla mieszkańców gminy Sompolno. Opowiadała o swoim życiu – jak pokonywała problemy, przeciwności w poszukiwaniu pracy w Polsce. Przedstawiła swoją drogę do osiągnięcia sukcesu w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, skąd pozyskała środki i jak wyglądały początki.

Uczestnicy spotkania byli poruszeni jej historią oraz zmotywowani do szukania własnej drogi w aktywizacji zawodowej. Spotkanie zakończyło się warsztatami kulinarnymi, w których uczestnicy uczyli sie lepienia pierogów w wersji ukraińskiej.

dowiedz się więcej

...

Dzień Pracownika Socjalnego – 21 listopada 25 listopada 2019

Święto pracowników socjalnych ustanowiono w Polsce w 1990 roku wraz z wejściem w życie Ustawy o pomocy społecznej, która całkowicie zreformowała pomoc społeczną w naszym kraju, przenosząc ją z zakładów pracy ZOZ-ów, do miast i gmin. Tu trzeba jednak zaznaczyć, że tradycja kształcenia pracowników socjalnych sięga w Polsce początków XX wieku. Początków’ tych można się dopatrywać w pierwszych kursach społecznych zorganizowanych w 1907 roku w Królestwie Polskim. W dziewięć lat później w Krakowie utworzono Wydział Pracy Społecznej przy wyższych kursach dla kobiet. W 1925 roku w Wolnej Wszechnicy Polskiej utworzono Studium Pracy Społeczno-Oświatowej. Początkowo kształcenie odbywało się w toku studiów podyplomowych. W 1936 roku rozpoczęto kształcenie na poziomie magisterskim w dziedzinie nauk pedagogicznych. W okresie od zakończenia II wojny światowej pomoc społeczna w Polsce i kształcenie pracowników socjalnych przechodziły różne koleje. W kraju socjalistycznym, gdzie ustrój zapewniał „szczęście i dobrobyt wszystkim obywatelom”, propagandzistom nie było na rękę rozwijanie tego zawodu, ponieważ z założenia nie było problemów społecznych.

Co możemy powiedzieć po 29 latach istnienia tego święta? Nasuwa się kilka refleksji. 7. trudem przebija się ono do świadomości społecznej, daleko temu świętu do Dnia Edukacji Narodowej. Przyczyny są dwie: z usług nauczycieli korzysta całe społeczeństwo, z usług pracownika socjalnego tylko niektórzy, najczęściej ci, którzy ze względu na trudne sytuacje ekonomiczno-społeczne korzystają ze wsparcia systemu pomocy społecznej. Druga przyczyna to ledwie kilkudziesięcioletnia historia zawodu pracownika socjalnego w porównaniu do kilkusetletniej tradycji zawodu nauczyciela. Zarówno jednak i nauczyciel i pracownik socjalny to funkcjonariusze publiczni, ponoszący z jednej strony określoną odpowiedzialność za swe czyny lecz z drugiej korzystający z ochrony przed naruszeniem nietykalności cielesnej, czynną napaścią, znieważeniem oraz wywieraniem wpływu na czynności służbowe. Do największych niebezpieczeństw w pracy tej grupy zawodowej należy wypalenie zawodowe objawiające się początkowo wykonywaniem czynności w sposób rutynowy, bez większej inwencji a w końcu zniechęceniem do wszystkiego co wiąże się z pomaganiem. Bez dobrze naładowanych psychicznych akumulatorów nie sposób prawidłowo funkcjonować wśród ludzi, którzy swoją teraźniejszość i przyszłość widzą w czarnych kolorach. Prawnie zagwarantowane 10 dni dodatkowego urlopu raz na dwa lata dla pracowników socjalnych pracujących w terenie ma pomóc w wyżej wymienionym doładowaniu. Pracownik socjalny nie jest w stanie na dłuższą metę osiągać znaczących sukcesów bez współpracy z innymi fachowcami i instytucjami- z psychologami, pedagogami szkolnymi, lekarzami, kuratorami sądowymi, doradcami zawodowymi. Każdy z nich jest elementem mapy zasobów, na którą trzeba ustawicznie spoglądać zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych dla danej rodziny. Niewątpliwe sukcesy pracowników socjalnych trudno się „sprzedają” i nic są medialne ponieważ są to sukcesy indywidualne, rozrzucone na terenie miasta i gminy a więc słabo widoczne. Wspomniana na początku Ustawa o pomocy społecznej nakazuje – i słusznie – chronić dobro osób korzystających z rozmaitych systemów wsparcia zakazując podawania do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej. Wymienione wyżej ograniczenia nie zniechęcają kolejnych adeptów pracy socjalnej do starania się o pracę w’ ośrodkach pomocy społecznej oraz w innych instytucjach gdzie mogą być zatrudnieni. W tych instytucjach nie pracuje się dla sukcesów głośnych jak okrzyki kibiców na stadionie. Dobro klientów pracowników’ socjalnych wykluwa się powoli, często w cierpieniu i milczeniu. To listopadowe święto stało się z biegiem lat świętem całej branży pomocy społecznej.

Z tej okazji odwiedzili nas Burmistrz Miasta Sompolno Roman Bednarek oraz Wiceburmistrz Joanna Raźniewska. Były kwiaty, słodkości i wiele ciepłych słów za co bardzo dziękujemy.

dowiedz się więcej

...

Wizyta Przedszkolaków z Zielonego Zakątka 21 listopada 2019

W dniu dzisiejszym (21.11.2019) spotkała kierownika oraz pracowników M-GOPS przemiła niespodzianka. Odwiedziły nas Przedszkolaki z Zielonego Zakątka w Sompolnie. Dzieci wraz ze swoimi nauczycielkami złożyły nam piękne życzenia z okazji przypadającego dziś Dnia Pracownika Socjalnego. Bardzo dziękujemy za przemiłe słowa oraz pamięć.

dowiedz się więcej

...

Wnioski na żywność 14 listopada 2019

Informujemy, że można składać wnioski na żywność w ramach programu PAED 2014-2020. Wnioski należy składać u pracowników socjalnych.

dowiedz się więcej

...

Kolejni goście z wizytą w DDP 5 listopada 2019

Ostatniego dnia października w Domu Dziennego Pobytu Senior+ w Sompolnie gościliśmy panią Małgorzatę Rychlińską – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie oraz pana Radosława Karczewskiego – kierownika DDP w Koninie.

Odwiedzający przyjechali aby zapoznać się z funkcjonowaniem, specyfiką działalności naszego Domu oraz standardami obowiązującymi w programie Senior+.

Podczas swojej wizyty mieli okazję zobaczyć warunki lokalowe i wyposażenie: sali rehabilitacyjnej, gabinetu pielęgniarskiego, pracowni artystycznej i sali wypoczynkowej. Oglądali również salę komputerową, szatnię, pomieszczenia sanitarne, kabinę natryskową i pralnię.

Mamy nadzieję, że nasza placówka wywarła pozytywne wrażenie na odwiedzających, a spotkanie w przyszłości będzie owocowało wzajemną współpracą i spotkaniami integracyjnymi.

 

dowiedz się więcej

...

Jak dobrze znamy kulinaria? 4 listopada 2019

We wtorek 29 października w Domu Dziennego Pobytu w Sompolnie odbył się quiz wiedzy o kulinariach. Seniorzy mieli okazję zaprezentować swoją wiedzę dotyczącą żywności i kuchni polskiej. Przyjazna atmosfera, współzawodnictwo oraz możliwość poznania wielu ciekawostek to niepodważalne zalety tego wydarzenia. Quiz składał się z dwóch rund. Po emocjonującej dogrywce pierwsze miejsce zajął pan Józef Kubiak, natomiast na drugim znalazła się pani Zofia Gac, a na trzecim pan Zygmunt Teodorczyk. Równie dobrze z podchwytliwymi pytaniami poradzili sobie zaproszeni goście: burmistrz miasta i gminy Sompolno pan Roman Bednarek oraz zastępca burmistrza pani Joanna Raźniewska. Goście ufundowali dla zwycięzców drobne upominki. Całość przedsięwzięcia skoordynował pan Andrzej Prętnicki. Podobne testy wiedzy stanowią znakomitą okazję do ciągłego poszerzania wiedzy i dowiadywania się rozmaitości z dziedzin tak bardzo przydatnych w codziennym życiu.

dowiedz się więcej

...

Wycieczka do Powidza

W dniu 28 października grupa z Domu Dziennego Pobytu w Sompolnie wraz z Kołem Emerytów i Rencistów z Wierzbinka odwiedziła 33 Bazę Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Goście mieli okazję zapoznać się z charakterystyką i celem działania jednostki. W trakcie zwiedzania zobaczono m.in. samolot transportowy Lockheed C-130 Hercules produkcji amerykańskiej oraz radziecki wielozadaniowy śmigłowiec Mi 17. Zainteresowanie seniorów wzbudziło również wyposażenie Wojskowej Straży Pożarnej.

33 Powidzka Baza Lotnictwa Transportowego im. płk. pil. Wiktora Pniewskiego, wchodzi w skład 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego i stanowi istotny element podsystemu militarnego obronności państwa. Baza zajmuje się przede wszystkim zabezpieczeniem logistycznym szkoleń lotniczych oraz działań jednostek Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych. Jednostka utrzymuje także stałą gotowość do realizacji wyznaczonych zadań poprzez przyjmowanie różnych statków powietrznych.

Dziękujemy serdecznie dowództwu bazy za umożliwienie wstępu na teren jednostki, a także personelowi wojskowemu, który zajął się oprowadzaniem seniorów wraz z wyjaśnieniem zagadnień odległych osobom cywilnym. Podziękowania należą się również Kołu Emerytów i Rencistów z Wierzbinka za zorganizowanie całego wydarzenia.

dowiedz się więcej

...

Gala Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 25 października 2019

Dnia 23 października o godz. 12.00 w Auli im. Jana A.P. Kaczmarka w Koninie miała miejsce gala jubileuszowa 100- lecia konińskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
W uroczystości zaszczyt mieli wziąć udział także Kierownik oraz Pracownicy Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie od 100 lat działa na rzecz najmłodszych i ich rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych takich jak ubóstwo, uzależnienia, choroby, dysfunkcje rodzinne  i wiele innych. Stowarzyszenie stara się zagwarantować równość szans wszystkich dzieci do wychowania w rodzinie, dostępu do nauki, opiek zdrowotnej, dóbr kultury, zdobyczy techniki, rozwoju perspektyw życiowych. TPD angażuje się w szereg projektów, które choćby w sposób minimalny przyczyniają się do poprawy warunków życia osób potrzebujących, a w szczególności dzieci.

Dziękujemy serdecznie za zaproszenie na tę chwalebną uroczystość, gratulujemy
i jednocześnie życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz najbardziej potrzebujących. Nasza instytucja dobrze rozumie potrzebę poprawiania warunków bytowych i pomagania osobom często wykluczonym ze społeczeństwa.

Warto też przypomnieć przy tej okazji słowa św. Jana Pawła II: Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.

dowiedz się więcej

...

Targi Pracy

17 października 2019 roku w Wysokiem (gmina Kramsk) odbyły się Targi Pracy, które zorganizowane zostały przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie, Gminę Kramsk, Gminę Wierzbinek, a także Gminę Sompolno. Wydarzenie okazało się znakomitą okazją do wykorzystania przez poszukujących pracy, ale także pracodawców ją oferujących. Targi Pracy dają obraz na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, mogą też pośrednio wpłynąć na rozwój zawodowy, poprzez zapoznanie się z wymaganiami niezbędnymi do wykonywania danej profesji. Porady zawodowe, warsztaty, wreszcie możliwość zostawienia swojego CV, a w konsekwencji zdobycie satysfakcjonującej pracy, to tylko część wymiernych korzyści, jakie dają takie spotkania.

Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na uwagę zasługuje fakt stworzenia przez Gminę Sompolno własnego stoiska, dzięki czemu istniała możliwość poznania firm działających na naszym terenie. Stoisko dostarczyło również informacji o projektach finansowanych przez Unię Europejską, w których to można podjąć pracę w ramach stażu.

W projekt zaangażował się również Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie poprzez namawianie poszukujących pracy do wzięcia udziału w wydarzeniu i zapewnienie im w tym celu transportu.

Targi w znaczny sposób przyczyniają się do promocji przedsiębiorczości i wzrostu szacunku dla pracy. Dobrobyt można osiągnąć tylko poprzez własne, uczciwe, a czasem nawet wymagające poświęcenia działania, natomiast wydarzenia takiej jak wyżej wymienione, służą do uzupełnienia wiedzy na temat istniejących możliwości zarobkowania.

dowiedz się więcej

...

„Paweł i Gaweł” w bibliotece 21 października 2019

W środę, 16 października podopieczni Domu Dziennego Pobytu gościli w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Sompolnie. Tym razem seniorzy mieli okazje zaprezentować swoje umiejętności artystyczne, za sprawą wystawionej przez nich sztuki teatralnej „Paweł i Gaweł” zrealizowanej na podstawie kultowego przedwojennego filmu o tym samy tytule (wyprodukowany w 1938 roku, w głównych rolach zagrali wówczas Adolf Dymsza i Eugeniusz Bodo). Artyści wystąpili przed młodą oraz wymagającą publicznością, jaką są uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sompolnie. Przedstawienie cieszyło się zainteresowaniem i zostało pozytywnie przyjęte przez widzów.

Występ w bibliotece jest już siódmą odsłoną przygotowanej przez seniorów sztuki. Nieustanne ćwiczenia i próby powodują wzrost umiejętności aktorskich podopiecznych Domu Dziennego Pobytu w Sompolnie, ale także stanowią wyśmienitą okazję do spotkania się z teatrem i drugą osobą.

W dzisiejszych czasach, kiedy mogłoby się wydawać, że kultura przeżywa kryzys, to właśnie teatry amatorskie i aktywność w tym obszarze nieprofesjonalistów przeczy, tak postawionej tezie. Osoby starsze i młodsze z różnych środowisk mogą brać czynny udział w przekazywaniu wartości, zawartych w danym dziele. Istnieje też niepodważalny pozytywny wpływ teatru na więzi i relacje społeczne, który w tym przypadku buduje most porozumienia i przyjaźni między pokoleniami.

dowiedz się więcej

...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij