Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
e-mail: opssompolno@wp.pl
ul. Gimnazjalna 2a
62-610 Sompolno
tel. 63 27-14-822

Brak współdziałania

Czytelniczka pyta: Dwa lata temu korzystałam z pomocy gminnego ośrodka pomocy społecznej. Niedawno temu złożyłam wniosek o wsparcie, jednak Dyrektor GOPS odmówił przyznania mi pomocy rzeczowej i finansowej. Moja  sytuacja nie zmieniła się od lat, a pracownicy opieki społecznej wciąż nalegali na spotkanie ze mną. Ja wszelkie potrzebne informacje zawarłam we wniosku. Nie chciałam spotykać się z pracownikami, którzy zawsze traktują mnie podejrzliwie, a jeden z nich zeznawał przeciwko mnie w sądzie. Czy GOPS miał prawo odmówić mi pomocy?

 

Miał, ponieważ przed przyznaniem pomocy społecznej konieczna jest ocena sytuacji wnioskodawcy i jego rodziny. W tym celu przeprowadzany jest rodzinny wywiad środowiskowy, który służy zdiagnozowaniu sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenie z pomocy społecznej.

Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest nieodzowne przed wydaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Wydanie decyzji bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego jest niezgodne z prawem.

Przepis art.107 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że w przypadku ubiegania się o przyznanie  świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także, gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy, aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co sześć miesięcy, nawet jeśli nie zmieniły się żadne dane. Wydanie decyzji wyłącznie na podstawie wniosku, bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, jest sprzeczne z zasadą wyrażoną w art.32 Konstytucji RP, zgodnie z którą wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

W związku z podejrzewaniem braku bezstronności niektórych pracowników GOPS może Pani złożyć wniosek, aby wskazane osoby nie prowadziły Pani spraw. Do tego wniosku ustosunkuje się bezpośredni przełożony pracowników, czyli organ pierwszego stopnia.

Celem wyłączenia jest zagwarantowanie w pełni bezstronnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy. Zgłoszenie wniosku o wyłączenie rodzi obowiązek jego rozpoznania, pozytywnie lub negatywnie, ale nie pozwala na pozostawienie go bez rozstrzygnięcia.

Jeżeli nie zdecyduje się Pani na złożenie wniosku o wyłączenie określonych pracowników, to może pani spodziewać się negatywnej decyzji dotyczącej przyznania pomocy. Podstawowym obowiązkiem osoby ubiegającej się o świadczenie z pomocy społecznej jest współdziałanie z odpowiednimi instytucjami przy wymaganych prawem czynnościach.

Monika Tarnowska – prawnik

Źródło: "ADWOKAT RODZINNY"

Dodano 10 sierpnia 2011

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij