Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
e-mail: opssompolno@wp.pl
ul. Gimnazjalna 2a
62-610 Sompolno
tel. 63 27-14-822

Cudzoziemiec a pomoc z funduszu alimentacyjnego

Czytelnik pyta: W poprzednich numerach ,, Adwokata rodzinnego ” pisali państwo             o pomocy z funduszu alimentacyjnego. Chciałabym spytać czy przysługuje ona także cudzoziemcowi mieszkającemu w Polsce.

 

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują nie tylko obywatelom polskim, ale równie cudzoziemcom.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się obcokrajowcom:

·         obywatelom Unii Europejskiej, których obejmują przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

·         których dotyczą wiążące Polskę umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym;

·         przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na  osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z tym, że mają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich udzielone przez inne państwo członkowskie UE oraz zamierzają wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w Polsce, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe, lub wykażą, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich zamieszkanie na terytorium Polski;

·         przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują cudzoziemcom wówczas, gdy zamieszkują na terytorium Polski przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

Przypominamy, że aby otrzymać pomoc, należy spełniać kryterium dochodowe. Dochody rodziny w przeliczeniu na osobę nie mogą być wyższe niż 725 zł.

Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Są one przyznawane w formie decyzji, od której przysługuje prawo wniesienia środka odwoławczego.


Źródło: "ADWOKAT RODZINNY"

Dodano 10 sierpnia 2011

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij