Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
e-mail: opssompolno@wp.pl
ul. Gimnazjalna 2a
62-610 Sompolno
tel. 63 27-14-822

Czego nie może zabrać komornik

Czytelnik pyta: Zalegam z opłatami za prąd oraz gaz. Ostatnio otrzymałem zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Komornik pouczył mnie w zawiadomieniu, że na mocy art. 814 Kodeksu postępowania cywilnego może zarządzić otworzenie i przeszukanie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków . Ponadto może dokonać przeszukania moich prywatnych rzeczy oraz odzieży, którą mam na sobie. Posiadam gospodarstwo rolne, hoduję zwierzęta. Czy komornik może zabrać wszystko, nawet moje ubrania? Czy może także pozbawić mnie inwentarza i ziemi?

Przepisy postępowania cywilnego wymieniają przedmioty, które nie podlegają egzekucji. Przede wszystkim są to rzeczy niezbędne dla Pana oraz będących na Pana utrzymaniu członków rodziny. Należą do nich urządzenia domowe, ubrania codzienne, jak również pościel i bielizna. Przez okres jednego miesiąca nie podlegają egzekucji zgromadzone zapasy żywności i opał. W przypadku objęcia egzekucją gospodarstwa rolnego komornik ma obowiązek zostawić jedną krowę lub dwie kozy, albo trzy owce potrzebne do wyżywienia rodziny.

Dla wszystkich rolników dotkniętych postępowaniem egzekucyjnym najważniejszym aktem prawnym jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 16 maja 1996 roku w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej. Na jego podstawie, niezależnie od przedmiotów wymienionych powyżej, egzekucji nie podlegają także:

1)     jeden koń z uprzężą, a w razie braku konia- jeden źrebak lub inne zwierzę pociągowe wraz z uprzężą,

2)     jedna krowa, a w razie braku krowy- jedna jałówka lub cieliczka, niezależnie od tego, czy dłużnik posiada kozy lub owce,

3)     jeden tryk, jedna maciora( locha ) oraz 20 sztuk drobiu,

4)     podstawowe maszyny, narzędzia rolnicze w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie rolnym,

5)     zboże i inne ziemiopłody niezbędne do siewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika w danym roku gospodarczym,

6)     zwierzęta gospodarskie w połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz potomstwo w okresie: źrebaki do 5 miesięcy, cielęta do 4 miesięcy, prosięta do 2 miesięcy i koźlęta do 5 miesięcy,

7)     zakontraktowane zwierzęta rzeźne, jeśli ich waga nie odpowiada warunkom handlowym albo termin dostawy nie upłynął lub nie upływa w miesiącu przeprowadzenia egzekucji,

8)     ciągnik wraz z maszynami i sprzętem współpracującym niezbędnym do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów,

9)     zapasy paliwa i części zamienne niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych – na okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego,

10)  zapasy opału na okres sześciu miesięcy,

11)  nawozy oraz środki ochrony roślin w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego,

12)  stado podstawowe zwierząt futerkowych oraz zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł umowę kontraktacyjną na dostawę skór tych zwierząt,

13)  stado użytkowe kur niosek w okresie pierwszych sześciu miesięcy nieśności,

14)  zapasy paszy i ściółki dla inwentarza wymienionego w pkt. 1,2,3,6,7,12 i 13,

15)  podstawowy sprzęt techniczny niezbędny do zakończenia cyklu danej technologii produkcji w przypadku gospodarstwa specjalistycznego,

16)  zaliczki kontraktacyjne.

Nie można prowadzić egzekucji  także z nadwyżki inwentarza żywego ponad jedną krowę lub dwie kozy albo trzy owce wraz z zapasem paszy i ściółki potrzebnych do ich wyżywienia do najbliższych zbiorów, jeżeli kierownik urzędu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego dłużnika, po zasięgnięciu opinii wójta ( burmistrza lub prezydenta ), uzna za niezbędną do prowadzenia tego gospodarstwa.

Marta Pawłowska – prawnik

Źródło: "ADWOKAT RODZINNY"

Dodano 10 sierpnia 2011

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij