Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
e-mail: opssompolno@wp.pl
ul. Gimnazjalna 2a
62-610 Sompolno
tel. 63 27-14-822

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Czytelniczka pyta: Rok temu otrzymałam rozwód. Sąd ustalił miejsce pobytu synka przy mnie, zapewniając byłemu mężowi prawo do współdecydowania o najważniejszych sprawach życiowych dziecka oraz prawo do kontaktów w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca. Jednak były mąż często przychodzi na spotkania z synkiem pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Jego zachowanie pozostawia wiele do życzenia, jest wulgarny. Co mogę zrobić, aby ograniczyć kontakty byłego męża z synem? Do kogo się zwrócić? Nie chcę, aby synek oglądał ojca w takim stanie. Bardzo proszę o poradę.

Zachowanie pani byłego męża stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju syna, co uzasadnia ingerencję sadu opiekuńczego w celu ograniczenia kontaktów ojca z dzieckiem. W przypadku niewłaściwego zachowania się ojca podczas kontaktów z dzieckiem może Pani złożyć wniosek o ograniczenie byłemu mężowi  władzy rodzicielskiej. Wniosek należy złożyć do sądu rejonowego (wydziału rodzinnego i nieletnich) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, a przy braku stałego miejsca zamieszkania dziecka, do sądu właściwego ze względu na miejsce jego pobytu . Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej nie podlega opłacie sądowej.

Sąd przede wszystkim bierze pod uwagę dobro dziecka. Jest to podstawa wszelkich rozstrzygnięć dotyczących dzieci. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy kontakty rodzica z dzieckiem.

Sąd opiekuńczy może: zakazać spotkania z dzieckiem, zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, zezwolić na spotkanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd, ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość, zakazać porozumiewania się na odległość. Decyzja sądu zależy od okoliczności, które występują w określonym przypadku.

We wniosku trzeba zaznaczyć, że ograniczenie kontaktów z dzieckiem odpowiada uregulowaniom zawartym w Konwencji o prawach dziecka, która jednoznacznie stanowi, że dziecko ma prawo do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka.

Sąd opiekuńczy orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może również zobowiązać Pani byłego męża do określonego postępowania, a w szczególności skierować go do odpowiedniej placówki lub specjalisty zajmującego się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczącego rodzinie inną stosowną pomoc.                                                                        

Karolina Adamska – prawnik

Źródło: "ADWOKAT RODZINNY"

Dodano 10 sierpnia 2011

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij