Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
e-mail: opssompolno@wp.pl
ul. Gimnazjalna 2a
62-610 Sompolno
tel. 63 27-14-822

Przedmioty zwolnione z egzekucji komorniczej

Każdy dłużnik powinien znać nie tylko swoje obowiązki, ale i prawa. Warto być również świadomym uprawnień komorników, aby w porę reagować, gdyby w ramach wykonania swoich czynności usiłowali zająć przedmioty, które takiemu podjeciu nie podlegają. Za rzeczy niezbędne do utrzymania dłużnika oraz jego rodziny uważa się urządzenia domowe, ubranie codzienne, pościel oraz bieliznę. Egzekucji nie podlegają także zgromadzona żywność oraz opał, ale tylko przez okres jednego miesiąca.  Dłużnikowi nie można zabrać także ubrania potrzebnego do pełnienia służby lub wykonywania zawodu. Podobnie jest w przypadku narzędzi oraz innych przedmiotów niezbędnych do pracy zarobkowej; wyjątek stanowią pojazdy mechaniczne. Jeżeli dłuznik prowadzi gospodarstwo rolne, co do zasady komornik zobowiązany jest zostawić jedną krowę, dwie kozy lub trzy owce. Warunkiem jest jednak to, aby zwierzęta były potrzebne do wyżywienia rodziny. W przypadku gospodarstw rolnych objętych egzekucją zastosowanie maja także przepisy rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1996 roku w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej. Poniżej prezentujemy liste przedmiotów, których komornik nie może zabrać rolnikowi prowadzącemu gospodarstwo:
* jeden koń z uprzężą, a w razie braku konia – jeden źrebak lub inne zwierzę pociągowe z uprzężą,
*  w razie braku krowy – jedna jałówka lub cieliczka, niezależnie od tego, czy dłużnik posiada kozy albo owce podlegające wyłączeniu spod egzekucji na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego, o czym była mowa na początku artykułu,
* jeden tryk, jedna maciora (locha) oraz 20 sztuk drobiu,
* podstawowe maszyny, narzedzia i urządzenia rolnicze w ilości niezbednej do pracy w gospodarstwie rolnym,
* zboże i inne ziemiopłody niezbędne do siewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika w danym roku gospodarczym,
* zwierzęta gospodarcze w połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz potomstwo w okresie: źrebak do 5 miesięcy, cielęta do 4 miesięcy, prosięta do 2 miesięcy i koźlęta do 5 miesięcy,
* zakontraktowane zwierzęta rzeźne, jeżeli ich waga nie odpowiada warunkom handlowym albo termin dostawy nie upłynął lub nie upływa w miesiącu przeprowadzenia egzekucji,
* ciągnik wraz z maszynami i sprzętem współpracującym niezbędnym do upraw, pielegnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów,
* zapasy paliwa i części zamienne niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych – na okres niezbędny do zakończenia cyklu producyjnego.
* zapasy opału na okres sześciu miesięcy,
* nawozy oraz środki ochrony roślin w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego, 
* stado podstawowe zwierząt futerkowych oraz zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł umowę kontraktacyjną na dostawę skór tych zwierząt,
* stado użytkowe kur niosek w okresie pierwszych sześciu miesięcy nieśności,
* zapasy paszy i sciółek dla zwierząt pociągowych, krowy, jałówki, cieliczki, maciory, drobiu, zwierząt rzeźnych, zwierząt futerkowych oraz użytkowych kur niosek w pierwszych sześciu miesiącach niesności,
* podstawowe sprzęty techniczne niezbędne do zakończenia cyklu danej technologii produkcji w przypadku gospodarstwa specjalistycznego,
* zaliczki kontraktacyjne. 

Dodano 19 czerwca 2012

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij