Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
e-mail: opssompolno@wp.pl
ul. Gimnazjalna 2a
62-610 Sompolno
tel. 63 27-14-822

Stypendia pomostowe 2014/2015

Stypendia pomostowe 2014/2015Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XIII edycji "Programu Stypendiów Pomostowych 2014/2015". Stypendia te będą przyznawane tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych ( dziennych ) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Program skierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w roku 2014 i spełniają łącznie następujące kryteria: a) dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych; b) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzonych zameldowaniem, przy czym okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl; c) pochodzą z rodzin w których dochód na osobę netto w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 1176 zł lub 1344 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności; d) są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat; e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie mniejszą niż 90 ( liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium samodzielnie oblicza liczbę punktów i wpisuje ją do wniosku). Wnioski wypełnia się on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl do 18 sierpnia 2014 ( do godziny 16-ej ). Kandydat wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą załączników przekazuje do Oddziału Agencji w Poznaniu, ul. Fredry 12. Po dniu 22 sierpnia 2014r. wnioski nie będą przyjmowane. "Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2014/2015" dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. 

Dodano 23 maja 2014

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij