Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
e-mail: opssompolno@wp.pl
ul. Gimnazjalna 2a
62-610 Sompolno
tel. 63 27-14-822

Stypendia Szkolne na rok szkolny 2013/2014

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie informuje, że na rok szkolny 2013/2014 przyznawana będzie pomoc materialna o charakterze socjalnym.Przysługuje ona uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Sompolno, których wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł miesięcznie.

                                         DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
                                                         (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku)
1. Zaświadczenie o wynagrodzeniu netto z zakładu pracy.
2. Potwierdzenie otrzymywania renty lub emerytury z ZUS-u.
3. Zaświadczenie o zasiłku dla bezrobotnych (dostępne w M-GOPS).
4. Potwierdzenie otrzymywania alimentów.
5. Zaświadczenie o pobieraniu zasiłku chorobowego z ZUS-s.
6.Zaświadczenie o pobieraniu stypendium z innych źródeł.

Dodatkowo:
I. dla osób posiadających gospodarstwo rolne:
1.Potwierdzenie otrzymywania świadczeń z KRUS-u (renty,emerytury,zasiłku chorobowego).
2.Decyzja wymiarowa podatku z 2013 roku lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych z właściwego organu gminy.
II. dla osób prowadzących działalność gospodarczą:
1.Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach za 2012 r. lub oświadczenie/

                                   WYDATKI KWALIFIKOWE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

1.PODRĘCZNIKI SZKOLNE,LEKTURY SZKOLNE
2.ZESZYTY
3.POMOCE DYDAKTYCZNE (np.słowniki,encyklopedie,atlasy,tablice matematyczne,itp.)
4.ARTYKUŁY SZKOLNE (np.piórniki,bloki,flamastry,kredki,pędzle,farby,klej,papier kolorowy,ołówki,długopisy,pióra,gumki,temperówki,kalkulatory,bibuła,brystole,papier kancelaryjny,nożyczki,taśma klejąca,papier milimetrowy,korektory,przybory geometryczne,plastelina,modelina)
5.TORNISTER (plecak szkolny)
6.OBUWIE SPORTOWE NA W-F (raz na semestr)
7.STRÓJ NA W-F (raz na semestr)
8.STRÓJ GALOWY (wymagany przez szkołę-po uprzednim uzgodnieniu z pedagogiem szkoły)
9.PRZYBORY DO NAUKI ZAWODU
10.OKULARY KOREKCYJNE
11.KOMPUTER,OPROGRAMOWANIE,CZĘŚCI DO KOMPUTERA
12.TUSZE DO DRUKAREK,MULTIMEDIALNE PROGRAMY EDUKACYJNE
13.BIURKO,KRZESŁO DO BIURKA
14.SPRZĘT MUZYCZNY
15.BILETY MIESIĘCZNE (dla uczniów dojeżdżających z miejsca zamieszkania do miejscowości,w której znajduje się szkoła)
16.INTERNET

W przypadku uczestnictwa stypendysty w organizowanych przez szkołę wyjściach np. do instytucji kultury, czy wyjazdach na zieloną szkołę, szkoła poprzez dostarczenie stypendyście oryginału faktury lub rachunku umożliwi rozliczenie z pobieranego stypendium.

WAŻNE!
Stypendium zostanie wypłacone po przedstawieniu faktur i rachunków potwierdzających poniesione wydatki szkolne.
Dokumentami takimi mogą być faktury, bądź rachunki uproszczone, imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Rozliczenie z faktur odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym w decyzji. W przypadku nie udokumentowania wydatków za dany okres rozliczeniowy, stypendium nie zostanie wypłacone.
Istotne jest także, by np. plecak, buty itp. miały adnotacje ”szkolne” lub ”sportowe”. Jeżeli zakupione towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze, a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie rachunku, może potwierdzić to szkoła, do której uczęszcza uczeń. 

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 obowiązują faktury za:
1.zakup podręczników-od czerwca 2013 r. do maja 2014r.
2.pozostałe materiały szkolne od lipca 2013r. do czerwca 2014 r.- wg wykazu wydatków kwalifikowanych
3.internet-od września 2013r. do czerwca 2014r.

Dodano 12 lipca 2013

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij