Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
e-mail: opssompolno@wp.pl
ul. Gimnazjalna 2a
62-610 Sompolno
tel. 63 27-14-822

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:
1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia;
3) 98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia.
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
Z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

O zasiłek rodzinny można ubiegać się, jeżeli spełnia się kryteria dochodowe. Przyznanie dodatków do zasiłku uzależnione jest od indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej osoby ubiegającej się.

Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki:

1) Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka.
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000,00 zł. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka  lub urodzenia się więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko. Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia się dziecka składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

2) Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
    wychowawczego.
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie. Dodatek przysługuje matce lub ojcu.

3) Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci.
W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

4) Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. 
Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 80,00 zł miesięcznie. Dodatek przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

5) Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
Wysokość dodatku don zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi miesięcznie:
–  60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia ;
–  80,00 zł na dziecko w wieku powyżej  5 roku życia, do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
–  do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
–  powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o
    umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

6) Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole  
    poza miejscem  zamieszkania.
 
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:
– w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły  
   ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek nauki, a także  
   szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej
   się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 90,00 
   zł miesięcznie na dziecko;
– w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba  
   szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w 
   której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce
   w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 50,00 zł miesięcznie na dziecko.

7) Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje raz w roku szkolnym w wysokości 100,00 zł na dziecko. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo rocznr przygotowanie przedszkolne.

3. Świadczenia opiekuńcze:
– zasiłek pielęgnacyjny,
– świadczenie pielęgnacyjne.

Zasiłek pielęgnacyjny.
Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest niezależnie od dochodów w rodzinie.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
– niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku życia,
– osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o 
   znacznym syopniu niepełnosprawności,
– osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o
   umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21
   rokiem życia,
– osobie która ukończyła 75 rok życia.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest w kwocie 153,00 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne.
Od 01.01.2010r. świadczenie pielęgnacyjne jest niezależne od osiągniętych dochodów. 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, która zrezygnowała z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, aby zaopiekować się dzieckiem, osobą niepełnosprawną.
Świadczenie przysługuje:
– matce, ojcu,
– opiekunowi faktycznemu dziecka,
– osobie na której ciąży obowiązek alimentacyjny zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i
   Opiekuńczym,
– rodzinie zastępczej spokrewnionej, na której ciąży obowiązek alimentacyjny.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze nie podlegają opodatkowaniu.

Dodano 17 czerwca 2010

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij