Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
e-mail: opssompolno@wp.pl
ul. Gimnazjalna 2a
62-610 Sompolno
tel. 63 27-14-822

Świadczenie wychowawcze (500+)

Świadczenie wychowawcze 500+

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko niezależne jest od kryterium dochodowego.

Świadczenie przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem:

–  rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim,

–  rodzice pozostający w nieformalnych związkach,

– rodziny niepełne, (choć w tym przypadku do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego koniecznym jest aby na dane dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica, chyba że z przyczyn obiektywnych jest niemożliwe gdyż np. drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany.)

W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. W sytuacji, gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu  jest pod opieką naprzemienną rodziców, świadczenie wychowawcze przysługuje każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc.

Świadczenie wychowawcze wypłacane jest w wysokości 500 zł na dziecko.

UWAGA!

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego składać można od 1 lipca 2018 r. drogą elektroniczną za pomocą:

– portalu empatia.mrpips.gov.pl,

– bankowości elektronicznej.

Wniosek o świadczenie „500 Plus” należy złożyć w gminie, w której mieszkamy.

Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie od  1 sierpnia 2018 r.  

W przypadku złożenia w okresie lipiec-sierpień prawidłowo wypełnionego i  kompletnego wniosku, jego rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca października danego roku.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze

W trosce o Państwa wygodę i usprawnienie obsługi, zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną już od lipca.

Prosimy o uważne i kompletne wypełnienie wniosku, co znacznie skróci czas oczekiwania na jego rozpatrzenie.

Wiele cennych informacji znajdziecie Państwo w publikacjach przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dodano 14 marca 2019

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij