Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
e-mail: opssompolno@wp.pl
ul. Gimnazjalna 2a
62-610 Sompolno
tel. 63 27-14-822

W 2013 roku o becikowym zdecyduje wysokość dochodu

Od 1 stycznia 2013 roku wejdą w życie nowe zasady przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zwanej powszechnie becikowym.Od 1 stycznia 2013 roku wejdą w życie nowe zasady przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zwanej powszechnie becikowym. Przyznawanie becikowego będzie zależało od wysokości osiąganych dochodów. Przyznanie becikowego będzie zależało od wysokości osiąganych dochodów. Na wsparcie może liczyć rodzina o dochodzie nie wyższym niż 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę. Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. Choć tzw. becikowe nie należy do systemu świadczeń rodzinnych, to mimo to powyższa ustawa reguluje zasady jego udzielania. Dotychczas becikowe należało się każdej rodzinie na nowo narodzone dziecko, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Od nowego roku to się zmienia. Przyznając prawo do becikowego, gmina będzie stosowała takie same zasady obliczania dochodu na osobę w rodzinie, jak przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego. Przy jego obliczaniu gminy wezmą pod uwagę zarobki w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o becikowe. Nowe zasady przyznawania świadczenia będą dotyczyć rodziców, których dziecko urodzi się w 2013r. To oznacza, że rodzice dzieci, które przyjdą na świat do 31 grudnia tego roku, a którzy wniosek złożą po 1 stycznia 2013r. dostaną becikowe na starych zasadach. Czyli podsumowując: becikowe na dzieci urodzone do końca 2012 r. należy się bez stosowania kryterium dochodowego. Tak samo jak obecnie, rodziny o najniższym dochodzie będą mogły dostać  dwa świadczenia z powodu urodzenia dziecka. Chodzi o te, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie wyniesie nie więcej niż 539 zł lub 623zł z niepełnosprawnym dzieckiem. One dostaną dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 1000 zł. Oprócz tego, jeśli złożą odpowiedni wniosek-dostana kolejne 1000 zł becikowego. Kryterium dochodowe przyjęte do nabycia prawa do becikowego będzie podlegał weryfikacji w taki sam sposób, jak odbywa się to w przypadku progu dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego. Nastąpi ona co trzy lata z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin, a propozycja podwyższenia kryterium będzie  przedstawiana Komisji Trójstronnej. Ważną informacja dla rodzin ubiegających się o wniosek rodzinny i dodatki do niego jest to, że kwota becikowego nie jest wliczana do dochodów branych pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych. Nie będzie miała ona zatem żadnego wpływu na prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego. Ubiegający się o becikowe musi złożyć następujące dokumenty: wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie lekarskie  potwierdzające objęcie opieką matki od 10 tygodnia ciąży, zaświadczenie o dochodzie, dokumenty potwierdzające uzyskanie lub utratę dochodu, zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej , zaswiadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego – jeśli o wsparcie ubiega się osoba będąca właścicielem takiego gospodarstwa, oświadczenie, że na dziecko nie zostało pobrane świadczenie np. przez drugiego z rodziców. 

Dodano 31 grudnia 2012

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij