Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
e-mail: opssompolno@wp.pl
ul. Gimnazjalna 2a
62-610 Sompolno
tel. 63 27-14-822

Ważne dla osób ubiegających się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Ważne dla osób ubiegająch się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadzczenia pielęgnacyjnego. Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym- warunkiem przyznania prawa do ww. zasiłków. Obowiązujące od 15 maja 2014r. przepisy warunkują przyznanie rolnikom, ich malzonkom i domownikom, prawa do: 
a) zasiłku dla opiekuna,
b) specjalnego zasiłku opiekuńczego,
c) świadczenia pielęgnacyjnego,
od zlozenia we właściwym urzędzie gminy m.in. oświadczenia:
a) w przypadku rolników – o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
b) w przypadku malzonków rolników lub domowników – o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.
Powyzsze oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego/ wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym rolnik, malzonek rolnika lub domownik składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oświadczenie to moze dotyczyć tez okresu od dnia 1 lipca 2013r., za który dana osoba ubiega się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna.  
Jednocześnie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że warunkiem niezbędnym do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników jest prowadzenie działalności rolniczej/ wykonywanie stałej pracy w gospodarstwie rolnym. Złozenie zatem przez rolnika, jego malzonka lub domownika, ubiegającego się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo świadczenia pielęgnacyjnego oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym wskazuje na niespełnianie przez te osoby warunków do podlegania ubiezpieczeniu społecznemu rolników. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podkreśla, iz niespełnienie warunku do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oznacza wyłaczenie z tego ubezpieczenia, w tym równiez w okresie wstecznym, a takze z ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS. Wyłączenie z ubezpieczenia z okresem wstecznym mozna oznaczać równiez konieczność zwrotu przyznanych w tym czasie świadczeń z ubezpieczenia spolecznego rolników. W przypadku, gdy zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy albo świadczenie pielęgnacyjne ubiegalby się rolnik , jedyny właściciel gospodarstwa, zaprzestanie prowadzenia przez taką osobę działalności rolniczej oznaczałoby równiez ustanie ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego dla domowników pracujących w jego gospodarstwie rolnym. Konsekwencją ustania ubezpieczenia społecznego rolników i objęcia ubezpieczeniem w ZUS z tytułu pobierania zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasilku opiekuńczego albo świadczenia pielęgnacyjnego, w przypadku osób urodzonych po 1948 r., moze być nieuzbieranie przez takie osoby okresu 25 lat podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, niezbędnego dla ustalenia prawa do emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników.

Dodano 29 lipca 2014

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij