Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
e-mail: opssompolno@wp.pl
ul. Gimnazjalna 2a
62-610 Sompolno
tel. 63 27-14-822

Zespół Interdyscyplinarny

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie SompolnoZgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożony został obowiązek na organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, utworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest to zadanie własne gminy stanowiące część gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na podstawie uchwały Nr. XXXIX/343/10 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 22 października 2010 roku i zarządzenia Nr.31/2011 z dnia 22 marca 2011 roku Burmistrz Miasta Sompolna powołał zespół  interdyscyplinarny. W skład tego Zespołu zgodnie z art9a ust. 3  ustaw..wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych  pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych. Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie  działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowania interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

Dodano 1 kwietnia 2011

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij