Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
e-mail: opssompolno@wp.pl
ul. Gimnazjalna 2a
62-610 Sompolno
tel. 63 27-14-822

Zmiany w „becikowym”

ZMIANY W "BECIKOWYM"

W dniu 13 lipca 2011 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przesłało pismo dotyczące nadcgodzących zmian  w zasadach ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.  Przekazane przez Ministerstwo pismo brzmi następująco: " MPiPS przypomina, żeod 1 stycznia 2012 rokuprawo do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka   i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka , ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medycznąnie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). Wzór powyższego zaświadczenia określony jest     we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 roku rozporząeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 roku w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). Podstawa prawna: art. 9 i art. 15b ustawy    z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.); art. 3 ustawy z dnia 5 marca   2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301). Jednocześnie MPiPS zwraca się do realizatorów świadczeń rodzinnych z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie tego komunikatu w swoich gminach."

Dodano 15 lipca 2011

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij